Ép nhũ

decal trong ep nhu

Mẫu EN001 – Tem 50x50mm, Decal trong ép nhũ, Không cán màng

ep nhu

Mẫu EN002 – Tem 50x50mm, Decal ép nhũ, Không cán màng