Tem cảnh báo chú ý

Mẫu CB001 – Tem 50x20mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

tem canh bao chu y-2

Mẫu CB002 – Tem 45x70mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ

tem canh bao chu y

Mẫu CB003 – Tem 39x39mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng