Tem chống giả, tem vỡ (14 mẫu)

tem chong gia

Mẫu CG001 – Tem 34x22mm, Decal 7 màu, Cán màng bóng

tem chong gia

Mẫu CG002 – Tem 30x15mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem chong gia

Mẫu CG003 – Tem 30x15mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Cán màng bóng

tem chong gia

Mẫu CG004 – Tem 30x15mm, Decal 7 màu, Không cán màng

tem chong gia

Mẫu CG005 – Tem 25x25mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem chong gia

Mẫu CG006 – Tem 20x20mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem chong gia

Mẫu CG007 – Tem 20x15mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem chong gia

Mẫu CG008 – Tem 20x10mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem chong gia

Mẫu CG009 – Tem 20x10mm, Decal 7 màu, Cán màng bóng

tem chong gia

Mẫu CG010 – Tem 16x60mm, Decal vải, Không cán màng

tem chong gia

Mẫu CG011 – Tem 15x30mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem chong gia

Mẫu CG012 – Tem 10x45mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem chong gia

Mẫu CG013 – Tem 10x15mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

tem chong gia

Mẫu CG014 – Tem 10x10mm, Decal 7 màu, Không cán màng