Tem dán trái cây (15 mẫu)

tem dan trai cay

Mẫu TC001 – Tem 150x120mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

tem dan trai cay

Mẫu TC002 – Tem 90x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng

tem dan trai cay

Mẫu TC003 – Tem 60x60mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

tem dan trai cay

Mẫu TC004 – Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ

Mẫu TC005 – tem 45x30mm, Decal giấy, Không cán màng

tem dan trai cay

Mẫu TC006 – Tem 40x40mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem dan trai cay

Mẫu TC007 – Tem 40x20mm, Decal giấy, Không cán màng

tem dan trai cay

Mẫu TC008 – Tem 30x70mm, Decal giấy, Cán màng bóng

tem dan trai cay

Mẫu TC009 – Tem 30x30mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

tem dan trai cay

Mẫu TC010 – Tem 30x30mm, Decal giấy, Không cán màng

tem dan trai cay

Mẫu TC011 – Tem 30x30mm, Decal giấy, Không cán màng

tem dan trai cay

Mẫu TC012 – Tem 25x25mm, Decal giấy, Không cán màng

tem dan trai cay

Mẫu TC013 – Tem 20x40mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

tem dan trai cay

Mẫu TC014 – Tem 20x30mm, Decal giấy, Cán màng bóng

tem dan trai cay

Mẫu TC015 – Tem 20x20mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng