Tem nhãn khuyến mãi

tem khuyen mai

Mẫu KM001 – Tem 70x100mm, Decal giấy, Không cán màng

tem khuyen mai

Mẫu KM002 – Tem 50x50mm, Decal giấy, Không cán màng

tem khuyen mai

Mẫu KM003 – Tem 40x40mm, Decal giấy, Không cán màng

tem khuyen mai

Mẫu KM004 – Tem 30x36mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ

tem khuyen mai

Mẫu KM005 – Tem 15x20mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng