Tem nhãn máy móc, hàng hóa

tem nhan may moc

Mẫu MM001 – Tem 60x15mm, Decal xi bạc, Cán màng mờ

tem nhan may moc

Mẫu MM002 – Tem 50x50mm, Decal xi bạc, Không cán màng

tem nhan may moc

Mẫu MM003 – Tem 50x50mm, Decal giấy, Không cán màng

tem nhan may moc

Mẫu MM004 – Tem 40x15mm, Decal giấy, Không cán màng