Tem trà sữa (26 mẫu)

tem tra sua

Mẫu TS016 – Tem 50 x 50 mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS017 – Tem 50 x 50 mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS018 – Tem 60 x 60 mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS019 – Tem 50 x 50 mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS020 – Tem 60 x 60 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS021 – Tem 40 x 50 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS022 – Tem 50 x 50 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS023 – Tem 40 x 40 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS024 – Tem 50 x 50 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS025 – Tem 50 x 50 mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS026 – Tem 50 x 50 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng