Tem yến sào (10 mẫu)

tem yen sao

Mẫu YS001 – Tem 85x85mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

tem yen sao

Mẫu YS002 – Tem 80x80mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem yen sao

Mẫu YS003 – Tem 80x80mm, Decal giấy, Cán màng bóng

tem yen sao

Mẫu YS004 – Tem 70x70mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem yen sao

Mẫu YS005 – Tem 65x45mm, Decal giấy, Cán màng mờ

tem yen sao

Mẫu YS006 – Tem 60x40mm, Decal nhựa trong, Cán màng mờ

tem yen sao

Mẫu YS007 – Tem 50x50mm, Decal xi bạc, Cán màng mờ

tem yen sao

Mẫu YS008 – Tem 45x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ

tem yen sao

Mẫu YS009 – Tem 40x40mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem yen sao

Mẫu YS010 – Tem 40x40mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ