Tem trà sữa (26 mẫu)

tem tra sua

Mẫu TS001 – Decal 50 x 50 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS002 – Decal 60 x 60 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS003 – Decal 50 x 50 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS004 – Tem 56 x 56 mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS005 – Tem 50 x 50 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS006 – Tem 50 x 50 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS007 – tem 42 x 42 mm, Decal nhựa sữa, cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS008 – Tem 42 x 65 mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS009 – Tem 51 x 51 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS010 – Tem 50 x 56 mm, Decal nhựa sữa, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS011 – Tem 40 x 70 mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS012 – Tem 40 x 70 mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS013 – Tem 60 x 60 mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS014 – tem 35 x 85 mm, Decal nhựa trong, cán màng bóng

tem tra sua

Mẫu TS015 – Tem 50 x 50 mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng